Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Klientów SVALA Sp. z o.o. na etapie realizacji, tzn. od uzyskania pozwolenia na budowę do przeniesienia własności lokali, gwarantuje stabilna sytuacja spółki oraz mechanizm otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Każdy Klient otrzyma indywidualny numer konta we współpracującym ze SVALA Sp. z o.o. bankiem, gdzie będzie dokonywał wpłat kolejnych transz zgodnie z umową deweloperską. Bank przekaże te środki spółce dopiero po potwierdzeniu zakończenia danego etapu zgodnie z harmonogramem. Ta konstrukcja gwarantuje pełne bezpieczeństwo i pewność rozliczenia transakcji kupna-sprzedaży.

Każda z inwestycji SVALA Sp. z o.o., która będzie już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, zostanie szczegółowo przedstawiona Klientom w dedykowanym serwisie internetowym. Informacje o jego powstaniu znajdą się na naszej stronie.