Dlaczego Svala?

Partnerstwo i zaufanie

Zawsze podkreślamy, że podstawowymi warunkami gwarantującymi sfinalizowanie zamierzonej inwestycji w skomplikowanych warunkach prawno-administracyjnych są zachowanie partnerskiego charakteru współpracy podmiotów zaangażowanych w proces oraz wzajemne zaufanie. Gwarantujemy, że na każdym etapie współpracy będą Państwo spotykali się osobiście z członkami zarządu Spółki.

Gwarancja powodzenia przedsięwzięcia Wspólnoty Mieszkaniowej

SVALA Sp. z o.o., mając zapewnione źródła finansowania oraz doświadczenie w branży, może gwarantować sfinalizowanie inwestycji w ustalonych ramach czasowych i przy własnym zaangażowaniu kapitałowym od początku procesu. Bolączką sporej liczby Wspólnot Mieszkaniowych są niestabilni finansowo deweloperzy, którzy z powodu braku bieżącej płynności finansowej przeciągają w czasie rozpoczęcie i realizację budowy projektu, do którego zostali wybrani w ramach długotrwałej procedury zgodnej z ustawą o własności lokali. Często nie są finalnie w stanie przeprowadzić tych działań i poddasze wraca na rynek, narażając Wspólnotę Mieszkaniową na stratę czasu. Elastyczność finansowa SVALA Sp. z o.o. eliminuje to ryzyko.