Standardy pracy

Standardy pracy

Kwestie, do których przywiązujemy wyjątkową uwagę na etapie przeprowadzania i przygotowania inwestycji to uporządkowanie dokumentacyjne budowy (ład i przejrzystość dokumentacji), ukierunkowanie na satysfakcję naszego partnera czyli Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zgodność działania z aktualnymi wymogami prawa budowlanego, środowiskowymi i BHP. Doświadczenie zdobyte m.in. w wieloletniej współpracy z firmami realizującymi budowy stadionów na Euro 2012 czy metra warszawskiego, w reżimie ustawy o zamówieniach publicznych i w zgodzie z międzynarodowymi normami ISO, pozwala nam zachować najwyższe standardy pracy, poczynając od opracowaniu dokumentacji, kończąc na fazie odbiorów i przekazania do użytkowania. Znajomość procedur budowlanych oraz prawno-formalnych jest gwarancją szybkiego przeprowadzenia fazy dokumentacyjnej i samej inwestycji m.in. w zakresie: uzgodnienia projektu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, bezpiecznego i sprawnego prowadzenia budowy i innych.

Profesjonalizm

Kadrę SVALA Sp. z o.o. cechuje wzajemne uzupełnianie posiadanych kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania inwestycyjnym projektem deweloperskim. Mowa tutaj o umiejętnościach profesjonalnego nadzorowania, kierowania i sterowania przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach, w tym:

 • wyszukania projektu na rynku i weryfikacji technicznej jego wykonalności,
 • stworzenia koncepcji architektonicznej, możliwej do realizacji na danym obszarze i bazującej na szerokiej wiedzy o uwarunkowaniach lokalnych, a w konsekwencji profesjonalnego projektu budowlanego i projektów wykonawczych,
 • pozyskania finansowania dla projektu,
 • zakupu powierzchni do przebudowy lub rozbudowy za korzystną cenę wyliczoną na podstawie studium opłacalności opartym na monitoringu danych z rynku nieruchomości,
 • przygotowania skutecznych prawnie dokumentów tworzących relacje między Wspólnotą Mieszkaniową a Inwestorem,
 • efektywnej współpracy z urzędami odpowiadającymi za formalną stronę przedsięwzięcia budowlanego,
 • zaplanowania fazy wykonawczej zgodnie z zasadami zarządzania jakością, środowiskowego i BHP,
 • nadzoru technicznego i kontroli prowadzonych prac budowlanych wraz zapleczem z uwzględnieniem minimalizacji ich uciążliwości dla mieszkańców,
 • współpracy ze sprawdzonymi dostawcami materiałów i usług oraz podwykonawcami robót,
 • formalnego zakończenia budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi i Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przeprowadzenia niezbędnych czynności prawnych ukierunkowanych na zakończenie projektu skutecznym przeniesieniem własności lokali na Inwestora.