Struktura i współpracownicy

Struktura i współpracownicy

Faza projektowa oraz faza realizacji inwestycji przeprowadzane są przez SVALA Sp. z o.o. przy aktywnym udziale jej wspólników oraz z wykorzystaniem ich doświadczenia. Dzięki temu zachowujemy wysoki stopień niezależności od podwykonawców, co stanowi duże ułatwienie we współpracy z nami i dodatkową gwarancję rzetelności dla naszych partnerów. Poza wybraną kadrą inżynierską, mamy także szerszy zespół współpracowników, z którymi realizujemy inwestycje w budownictwie mieszkaniowym (w tym kilka nadbudów) nieprzerwanie od 2004 roku – jeszcze przed powstaniem SVALA.