windy

Windy

SVALA Sp. z o.o. wspiera proceduralnie i prawnie Wspólnotę Mieszkaniową w pozyskaniu gruntu pod budowę szybów wyposażonych w dźwigi osobowe od miasta z bonifikatą w wysokości 97% od opłaty za dzierżawę wieczystą. Pozostałe czynności administracyjne, techniczne studium wykonalności tej budowy oraz jej wykonawstwo w całości pokrywa Spółka.