Finansowanie

Dzięki wielotorowemu sposobowi pozyskiwania finansowania, niezależnego od kredytów bankowych, inwestując także zgromadzone środki własne, możemy określić się mianem jednej z najbardziej stabilnych i niezależnych finansowo firm z segmentu tzw. „małych deweloperów”. Największa, rozpoczęta przez nas inwestycja (Rakowiecka 45) o nakładach wartości około 5.000.000 PLN jest finansowana w 100% bez udziału sektora bankowego.

SVALA Sp. z o.o. zawiązała stałą relację z międzynarodowym inwestorem venture capital, operującym w zachodnioeuropejskim sektorze bankowości inwestycyjnej i funduszach private equity lokujących kapitał w szeroko pojęte nieruchomości. Dzięki otwartej linii finansowej spółka może uruchamiać środki w zależności od pozyskanych projektów.

Zgodnie ze światowymi standardami branży deweloperskiej oraz ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przedsięwzięcia częściowo finansowane są także ze środków docelowych Klientów.