Zarząd

SVALA Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2013 roku.

Zarząd SVALA Sp. z o.o. tworzą jej wspólnicy-założyciele:

Wojciech Słomski – Prezes Zarządu
Obsługa formalna, relacje inwestorskie, finansowanie, zakupy, sprzedaż
wojciech.slomski@svala.pl

WS CORP. Wojciech Słomski
systemowe zarządzanie projektami budowlanymi
profesjonalne konsultacje, budowa, certyfikacja, auditowanie i utrzymanie zintegrowanych systemów zarządzania, w tym w ramach największych w Polsce projektów infrastrukturalnych

Adrian Bohaterowicz – Wiceprezes Zarządu
Wykonawstwo
adrian.bohaterowicz@svala.pl

Usługi Budowlano-Remontowe Adrian BOHATEROWICZ
polecana firma wykonawcza
kompleksowe realizacje w budownictwie mieszkaniowym, w tym nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacje kamienic objętych ochroną konserwatorską